ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οι αντλίες θερμότητας είναι υψηλής απόδοσης συσκευές θέρμανσης-ψύξης, οι οποίες στηρίζουν την λειτουργία τους στο φαινόμενο μεταφοράς της θερμότητας από ένα θερμότερο σε ένα ψυχρότερο μέσο.

Στο σύστημα θέρμανσης με αντλίες θερμότητας η

πηγή της ενέργειας είναι το ίδιο το περιβάλλον.

Η χρήση αντλιών θερμότητας παρέχει:

  1. Εξοικονόμηση έως και 60% στα πάγια έξοδα θέρμανσης και ψύξης.

  2. Αθόρυβη λειτουργία.

  3. Δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

  4. Πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης.

  5. Μηδενικές εκπομπές αερίων ρύπων.

  6. Δυνατότητα λειτουργίας με νυχτερινό ρεύμα. 

  • 1