Ανακαινίσεις χώρων

Η μακρόχρονη εμπειρία μας, η άριστη ποιότητα των υλικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε, η υψηλή τεχνογνωσία των μηχανικών, η υπευθυνότητα και η συνέπεια του προσωπικού που υλοποιεί τις παρεμβάσεις και η συνεχής ενημέρωση σε οτιδήποτε καινούριο αφορά τον τομέα ανακατασκευών κτηρίων εγγυώνται την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει: 

  • Την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη της ανακαίνισης του εσωτερικού ενός επαγγελματικού χώρου (περιλαμβάνεται επίσης και η μελέτη – κατασκευή βιτρίνας καταστήματος) ή μιας κατοικίας.

  • Την παρουσίαση προτάσεων διακόσμησης και την επιλογή υλικών για την ανακαίνιση του χώρου.

  • Τον σχεδιασμό επίπλου.

  • Την μελέτη και εγκατάσταση φωτισμού του χώρου ή στοιχείων αυτού.

  • Την ανακαίνιση - διαμόρφωση εξωτερικών χώρων (αρχιτεκτονική - διακόσμηση κήπου).

  • Την τεκμηρίωση ζημιών (π.χ.σεισμός, υγρασία κλπ), την παρουσίαση προτάσεων για αποκατάσταση τους και την επίβλεψη των εργασιών για αποκατάσταση.

  • Την κατασκευή περιπτέρων έκθεσης.