Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η R.M.S. με εξειδίκευση στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις «με το κλειδί στο χέρι» αναλαμβάνοντας:

  • Την αυτοψία, την αξιολόγηση του χώρου και των συνθηκών εγκατάστασης.

  • Το σχεδιασμό και τη μελέτη εφαρμογής των φωτοβολταϊκών συστημάτων που περιλαμβάνει την προσομοίωση της εγκατάστασης με σχετικό λογισμικό, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών μονάδων και η αποφυγή σκιάσεων που δρουν αρνητικά, τόσο στην παραγόμενη ενέργεια όσο και στη διάρκεια ζωής των ηλιακών συλλεκτών.

  • Την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, λαμβάνοντας υπόψη εκτός όλων των παραπάνω και τις επενδυτικές επιθυμίες του κάθε πελάτη.

  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην αδειοδότηση, χρηματοδότηση και ασφάλιση των έργων με συνεργασίες που έχει συνάψει με Τραπεζικούς οργανισμούς (Eurobank και Πειραιώς) και Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις.

  • Την προμήθεια του εξοπλισμού.

  • Την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία.

  • Την τεχνική υποστήριξη (συντήρηση και επισκευή).

  • Την απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.​

Η εμπειρία μας εγγυάται την αποτελεσματική διαχείριση του κάθε έργου με στόχο την εύρεση απόλυτα εγγυημένων λύσεων και πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη.