Θέρμανση - Ψύξη

Η R.M.S. έχοντας πάντα ως στόχο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της με βάσει τις ανάγκες τους και τις απαιτήσεις τους παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις αναλαμβάνοντας:

  • Την αυτοψία, την αξιολόγηση του χώρου και των συνθηκών εγκατάστασης.

  • Την μελέτη και το σχεδιασμό του κατάλληλου συστήματος θέρμανσης σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη.

  • Την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης λαμβάνοντας υπόψη, εκτός όλων των παραπάνω, και την επενδυτική διάθεση του πελάτη.

  • Την επιλογή και προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την εγκατάσταση.

  • Την εγκατάσταση του συστήματος και τη θέση σε πλήρη λειτουργία.

  • Την τεχνική υποστήριξη για την συντήρηση και επισκευή του συστήματος, αλλά και στην περίπτωση μελλοντικής επέκτασής του.

  • Την προετοιμασία φακέλου (αίτηση, εκπόνηση μελέτης, λοιπά δικαιολογητικά) αίτησης σύνδεσης προς την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., για σύνδεση με το δίκτυο του φυσικού αερίου και παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος με δυνατότητα μη εμπλοκής του πελάτη σε περίπτωση που το επιθυμεί.

  • Την προετοιμασία φακέλου αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» σε συνεργασία με όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και την παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας.  

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει επίσης την νέα εγκατάσταση ή αντικατάσταση λεβήτων πετρελαίου. 

Εμπιστευθείτε μας για να κάνουμε τις ανάγκες σας πραγματικότητα