Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
GreekEnglish (United Kingdom)

Αν ο εικοστός αιώνας χαρακτηρίστηκε από τη χρήση του πετρελαίου σε όλες τις μορφές του, ο εικοστός πρώτος θα πρέπει να ονομαστεί αιώνας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενάργειας. Οι περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις από την εκτεταμένη χρήση ορυκτών καυσίμων οδήγησαν τους επιστήμονες σε αναζήτηση νέων μορφών ενέργειας˙ ανεξάντλητων, φιλικότερων στο περιβάλλον και σαφώς πιο οικονομικών. Η λύση βρέθηκε στη χρήση των ήπιων ή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμία, βιομάζα κ.α.).

Η εταιρεία RMS, δραστηριοποιουμένη στον ευρύτερο τομέα των ΑΠΕ, χρησιμοποιώντας όλες τις νέες τεχνολογίες και συστήματα εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στον χώρο των κτηριακών εγκαταστάσεων, μέσω της ανακαίνισης χώρων και της εγκατάσταση συστημάτων για την καλύτερη διαχείριση των λειτουργιών του, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των ΑΠΕ και του βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας, την ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κόστους (μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης ή ιδίων κεφαλαίων) και τη μεγιστοποίηση των ετήσιων εσόδων από μια τέτοια επένδυση.

Οι προαναφερθείσες τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε κτίριο, ανεξάρτητα από το έτος κατασκευής ή τον αρχικό σχεδιασμό του και να σας εξασφαλίσουν σημαντικά οφέλη. Η απαραίτητη αυτοψία του χώρου σας για την αξιολόγιση των συνθηκών εγκατάστασης και η σύνταξη οικονομοτεχνικής προσφοράς έργου γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.