Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
GreekEnglish (United Kingdom)
Αρχική ΑΡΧΙΚΗ Εταιρικό προφίλ

Η RMS, τεχνική εταιρεία στελεχωμένη από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (μηχανολόγους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς, τοπογράφους), ξεκίνησε τη λειτουργία της με σκοπό την παροχή προηγμένων υπηρεσιών:

1. στον ευρύτερο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Πράσινης Ανάπτυξης και

2. στον τομέα των κτηριακών εγκαταστάσεων μέσω της μελέτης και του σχεδιασμού ανακαίνισης κάθε είδους χώρου και της εγκατάστασης συστημάτων που αποσκοπούν στην δημιουργία «έξυπνων» και ενεργειακά αποδεκτών κτιρίων, με κύρια χαρακτηριστικά την άνεση, την λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στόχος της RMS είναι να προσφέρει σύγχρονες, ολοκληρωμένες και αποδοτικά βέλτιστες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες και τις απατήσεις των πελατών της.

Αναλυτικά οι τομείς δραστηριοποίησης της RMS είναι:

Φωτοβολταϊκά συστήματα: Μελέτη, σχεδιασμός, προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή και συντήρηση διασυνδεδεμένων ή μη φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια (δώματα και στέγες κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων) και αγροτεμάχια. Προετοιμασία φακέλου για υποβολή επενδυτικών προτάσεων.

Ανεμογεννήτριες: Μελέτη, σχεδιασμός, προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού, κατασκευή και συντήρηση συστημάτων μικρών ανεμογεννητριών σε κατοικίες και αιολικών πάρκων. Προετοιμασία φακέλου για υποβολή επενδυτικών προτάσεων.

«Έξυπνο Σπίτι» & λοιποί αυτοματισμοί: Μελέτη και εγκατάσταση των απαραίτητων αυτοματισμών για την κεντρική διαχείριση διαφόρων συστημάτων (κλιματισμός, φωτισμός, συστήματα ασφαλείας κ.α.) μιας κατοικίας ή ενός επαγγελματικού χώρου.

Συστήματα θέρμανσης – ψύξης: Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης – ψύξης (λέβητες πετρελαίου, λέβητες αερίου, κ.α.) κτιριακών εγκαταστάσεων (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κάθε είδους) σε συνδυασμό με συστήματα εκμετάλλευσης ήπιων μορφών ενέργειας (αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα κ.α.). Περιλαμβάνεται και η προετοιμασία φακέλου για αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο του φυσικού αερίου.

Ηλιακοί θερμοσίφωνες: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων.

Συστήματα ασφαλείας: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας για όλων των ειδών τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων: Προετοιμασία φακέλου, κατόπιν συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και σχεδίων για την τακτοποίηση της αυθαίρετης κατασκευής.

Ανακαινίσεις χώρων: Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη διαμόρφωσης ή ανακαίνισης επαγγελματικών χώρων ή κατοικιών, εξωτερικών χώρων, προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και προτάσεις διακόσμησης.

Εξοικονομώ κατ’ οίκον: Προετοιμασία φακέλου σε συνεργασία με όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα.

Το εξειδικευμένο και τεχνικά άρτια καταρτισμένο προσωπικό (μηχανικοί, υπαλληλικό προσωπικό, εξωτερικά συνεργεία) της εταιρείας μας, η επιλογή εξοπλισμού και υλικών τελευταίας τεχνολογίας για την κατασκευή και ολοκλήρωση των έργων, αλλά και η συνεχής ενημέρωση σε νέες τεχνολογίες, είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν την μέχρι τώρα πορεία μας.

Οι μηχανικοί της RMS είναι σε θέση να δώσουν αξιόπιστες, ποιοτικά άριστες και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα τους τεθεί.

Εμπιστευθείτε μας