Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
GreekEnglish (United Kingdom)
Αρχική ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μία εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), η οποία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, ικανή να ανταπεξέλθει από τη μία στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για ενέργεια και από την άλλη στη μείωση των αποθεμάτων αυτής. Η χρήση τέτοιων συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον, τα οποία χρησιμοποιούν πράσινη μορφή ενέργειας (ηλιακή), θεωρείται επίλεκτη λύση στην εξοικονόμιση ενέργειας και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που γίνονται όλο και πιο έντονα. Για τι λόγο αυτό, τόσο η ευρωπαϊκή ένωση, όσο και πολλά μεμονωμένα κράτη, υιοθετούν νέες πολιτικές για τη χρήση ΑΠΕ, που προάγουν αντίστοιχες εσωτερικές πολιτικές για τα κράτη μέλη.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή ένωση έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2020, το 20% της κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Ως προς την ηλιοθερμική ενέργεια, η Ελλάδα ήταν πρωτοπόρος χώρα στην ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίεςμε περίπου ένα εκατομύριο ηλιακούς θερμοσίφωνες, που συμβάλουν σημαντικά στην εξοικονόμιση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας το ανεξάντλητο ηλιακό δυναμικό. Τώρα μένει να γίνει το ίδιο και ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κίνητρα (πλήρης χρηματοδότηση από τραπεζικά ιδρύματα, 25ετές συμβόλαιο ενός επενδυτή με τη ΔΕΗ, τα αφορολόγητα έσοδα κ.α.) που παρέχει το ελληνικό κράτος σε όσους θέλουν να επενδύσουν σε τέτοιες τεχνολογίες, έχουν ήδη δείξει τα πρώτα αποτελέσματα. Ο ρυθμός δημιουργίας μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων σε πολλές περιοχές της χώρας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε καινούργια ή και παλαιότερα σπίτια είναι συνεχώς αυξανόμενος.

Θέλοντας να συμβάλει στην προώθηση των επενδύσεων στις ΑΠΕ και γενικότερα στην πράσινη ανάπτυξη η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε αυτό τον τομέα. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών μας, καθώς και την επενδυτική τους διάθεση προτείνουμε ποιοτικές και βέλτιστες οικονομικά και αποδοτικά λύσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων τόσο σε δώματα και στέγες κτιρίων όσο και στον αγρό.