Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
GreekEnglish (United Kingdom)
Αρχική Η/Μ ΕΡΓΑ "Εξοικονομώ" Σύνδεσμοι

1.  ΥΠΕΚΑ: "Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής"

2.   ΕΣΠΑ: "Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αναφοράς"

3.   ΕΠΑΝ ΙΙ: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα"

4.   Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε.: "Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης"

5.   ΕΠΠΕΡΑΑ: "Ε.Π. Περιββάλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

6.   ΥΠΑΑΝ: "Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνηστικότητας"

7.   Ευρωπαϊκή Ένωση

8.   Alpha Τράπεζα Α.Ε.

9.   Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

10. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

11. Τράπεζα E.F.G. Eurobank - Ergasias Α.Ε.