Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
GreekEnglish (United Kingdom)
Αρχική Η/Μ ΕΡΓΑ "Εξοικονομώ" Κριτήρια Συμμετοχής

Τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: κριτήρια που αφορούν τις κατοικίες και κριτήρια που αφορούν τους ιδιοκτήτες των κατοικιών.

Α. Κριτήρια για τις κατοικίες

Α.1. Γενικά κριτήρια

Οι κατοικίες που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα (επιλέξιμες κατοικίες) είναι: μονοκατοικία, το μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας και η πολυκατοικία ως σύνολο διαμερισμάτων. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα παραπάνω είδη κατοικιών για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι:

1. Να έχει οικοδομική άδεια ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί ότι το κτήριο είναι νόμιμο. Επιλέξιμα μπορούν να θεωρηθούν και τα κτήρια που αναφέρονται στην §2 του άρθρου 23 του ν.4014.

2. Να βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης ≤ 2.100€/τ.μ. όπως αυτές ορίζονται μέχρι την 31/12/2009.

3. Να έχει καταταχθεί βάσει του ΠΕΑ (πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

4. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Α.1.1 Παρατηρήσεις

Αν το κτήριο δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία (κενό διαμέρισμα ή κενή μονοκατοικία) τη χρονική στιγμή αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα «ΕΞ’ ΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ», τότε μπορεί να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη χρήση ενός από τα τελευταία 3 έτη.

Α.2. Ειδικά κριτήρια για την επιλεξιμότητα μιας πολυκατοικίας

Για να κριθεί μια πολυκατοικία στο σύνολο των διαμερισμάτων της, επιλέξιμη πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Το 50% των ιδιοκτησιών να χρησιμοποιείται ως κατοικία, π.χ. ένα κατάστημα στο ισόγειο του κτηρίου δεν μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη κατοικία.

2. Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, στην οποία ορίζεται ένας εκπρόσωπος των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων, υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από δικαιολογητικά σχετικά με την επιλεξιμότητα του κτηρίου και στη συνέχεια υποβάλλονται επιμέρους αιτήσεις από κάθε έναν από τους ιδιοκτήτες που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

3. Υποβάλλεται ΠΕΑ συνολικά για το μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Β. Κριτήρια για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν :

1. Μόνο τα φυσικά πρόσωπα.

2. Όσοι έχουν την πλήρη ή υψηλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας επιλέξιμης κατοικίας.

3. Όσοι από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών Α1, Α2 και B.

pinakas katigorion

Σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ισχύουν επιπλέον τα εξής:

• Αν το 50% των ιδιοκτητών κατοικίας πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών Α1 ή Α2 τότε όσοι από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες ανήκουν στην κατηγορία Β, βάσει του δηλωθέντος εισοδήματός τους, εντάσσονται στην κατηγορία Α2 και όσοι ιδιοκτήτες έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα αυτών της κατηγορίας Β, εντάσσονται στην κατηγορία Β. Διαφορετικά ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που ανήκει.

• Όσοι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.