Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
GreekEnglish (United Kingdom)
Αρχική Η/Μ ΕΡΓΑ "Εξοικονομώ" Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε μία κατοικία είναι οι ακόλουθες:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / τζάμια) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

  • Κατά βάση αφορά τοποθέτηση θερμομονωμένων / θερμοδιακοπτώμενων κουφωμάτων με 2πλά τζάμια, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο.
  • Επιλέξιμη μπορεί να είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα αρκεί με αυτή την αλλαγή να επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση.
  • Επιλέξιμη μπορεί να είναι η αλλαγή της εξώπορτας σε μονοκατοικία και η αλλαγή των κουφωμάτων σε κλιμακοστάσιο και φωταγωγό πολυκατοικίας. Δεν είναι επιλέξιμη η αντικατάσταση κουφωμάτων εσωτερικών χώρων (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).
  • Επιλέξιμη είναι η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).

2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.

Επιλέξιμη μπορεί να είναι και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης σε περίπτωση που το κτήριο δεν επιτρέπει την εξωτερική.

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής Ζ.Ν.Χ.

  • Εγκ/ση νέου ή αντικατάσταση καυστήρα ή/και λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή σύστημα που λειτουργεί με ΑΠΕ (βιομάζα, αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα) ή ΣΗΘΥΑ. Αυτό αφορά τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό όπως (αυτοματισμούς, καμινάδα, κυκλοφορητές, αλλαγή σωληνώσεων κ.α.).
  • Τοποθέτηση αυτοματισμών για τον έλεγχο του συστήματος θέρμανσης (χρονοδιακόπτες, σύστημα αντιστάθμισης, θερμοστάτης χώρου, θερμοστατικές κεφαλές για τα θερμαντικά σώματα) και για την αυτονομία θέρμανσης (θερμοδομετρητές). Τοποθέτηση ηλιακού συστήματος για παροχή Ζ.Ν.Χ..

Η παρέμβαση ή ο συνδυασμός των παρεμβάσεων που προτείνεται να πραγματοποιηθούν σε μία κατοικία θα πρέπει να καλύπτουν τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του Προγράμματος:

Αναβάθμιση κατά μία ενεργειακή κατηγορία ή διαφορετικά η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου.

Παρατηρήσεις

1. Ότι αφορά την αντικατάσταση καυστήρα / λέβητα πετρελαίου με νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσματα ανάλυσης καυσαερίων να τεκμηριώνεται πλήρως από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή η πρόταση για αντικατάσταση του υπάρχοντος καυστήρα / λέβητα σε σχέση με την συντήρηση ή χημικό καθαρισμό του ήδη υπάρχοντος.

2. Για να μπορέσει να επιτευχθεί αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει τα δομικά υλικά και ο ηλεκτρομηχανολογικός εγκαταστάσεις, μετά τις παρεμβάσεις, να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές των §2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ και τις Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ. 3. Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα θα πρέπει να φέρουν την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE.

Δείτε εδώ των πίνακα με τις κατηγορίες των παρεμβάσεων, τις υποκατηγορίες τους και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης.