Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
GreekEnglish (United Kingdom)
Αρχική Η/Μ ΕΡΓΑ "Εξοικονομώ" Προσφερόμενα κίνητρα

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε μία αίτηση Ωφελούμενου πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος από το ποσό των 15.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τα κίνητρα ανά κατηγορία Ωφελούμενων είναι τα εξής:

pinakaskinitrwn

*Το ποσοστό της επιχορήγησης και του δανείου είναι επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, ο οποίος προκύπτει από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και φυσικά από τα παραστατικά δαπανών για την εκτέλεση τους.

Παρατηρήσεις

Το πρόγραμμα, εκτός από την επιδότηση κεφαλαίου που δίνει στον κάθε Ωφελούμενο ανάλογα με την κατηγορία κινήτρων στην οποία ανήκει, επιδοτεί ακόμα τα εξής:

  • Το κόστος που απαιτείται για την διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.
  • Την αμοιβή συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή αίτησης, την παρακολούθηση της υαλοποίησης των ενεργειακών παρεμβάσεων και την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την τελική εκταμίευση του δανείου. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 250€ χωρίς το ΦΠΑ για κάθε αίτηση. Αν πρόκειται για πολυκατοικία τότε είναι και πάλι 250€ συν 100€ για κάθε επιπλέον διαμέρισμα πέραν του 1ου μέχρι όμως το ύψος των 800€ χωρίς το ΦΠΑ.