Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
GreekEnglish (United Kingdom)
Αρχική Η/Μ ΕΡΓΑ "Εξοικονομώ" Διαδικασία συμμετοχής

1. Ο ενδιαφερόμενος ελέγχει κατ’ αρχάς εάν είναι «επιλέξιμος» Ωφελούμενος και αν η ιδιοκτησία του είναι «επιλέξιμη» κατοικία.

2. Έρχεται σε επαφή με έναν από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και εξετάζει την πιστοληπτική του ικανότητα.

3. Εφόσον έχει διαπιστωθεί η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα τότε ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε κάποιον ενεργειακό επιθεωρητή για να διενεργήσει την 1η ενεργειακή επιθεώρηση και να εκδοθεί το 1ο ΠΕΑ στο οποίο καταγράφονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας. Αυτές θα πρέπει να καταγραφούν ξεχωριστά και σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα VII).

4. Ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

5. Η τράπεζα ελέγχει τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που όλα είναι εντάξει ο ενδιαφερόμενος υπογράφει μαζί με την Τράπεζα την δανειακή σύμβαση και γίνεται εκταμίευση, αν το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, προκαταβολή ύψους 40% του τελικού προϋπολογισμού των παρεμβάσεων.

6. Στη συνέχεια γίνεται υλοποίηση των παρεμβάσεων σε διάστημα 3 μηνών και η 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση για την διαπίστωση της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας.

7. Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά – παραστατικά προμήθειας / εκτέλεσης των δηλωθέντων παρεμβάσεων. Αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από την τράπεζα τότε προχωράμε στην εκταμίευση του λοιπού δανείου και της επιχορήγησης.