Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
GreekEnglish (United Kingdom)
Αρχική Η/Μ ΕΡΓΑ Αυθαίρετα

Τακτοποιήστε σήμερα την αυθαίρετη ιδιοκτησία σας άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά!!!


 

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία όπου με την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, για αυθαίρετες κατασκευές , αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που μπορεί να ενταχθεί στο νέο νόμο Αντιμετώπισης της Αυθαίρετη Δόμησης.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε όλη την Ελλάδα και παρέχει στους πελάτες της:

  • Αυτοψία στο χώρο σας, εκτίμηση της αυθαιρεσίας της κατασκευής και υπολογισμός του κόστους ρύθμισης του.
  • Σύσταση φακέλου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για υποβολή στην Πολεοδομία.
  • Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και σχεδίων για την ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα του ΤΕΕ.
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας μέχρι την οριστική υπαγωγή της κατασκευής στο νόμο 4014/2011.

 

Ποια είναι τα βασικά βήματα της διαδικασίας

  • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία στην προς τακτοποίησης κατασκευή, συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».
  • Ο μηχανικός υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, το οποίο αποτελεί εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.
  • Το τέλος υπαγωγής καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο (υπάρχει και η δυνατότητα καταβολής ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει έναν κωδικό που του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  • Στη συνέχεια συγκεντρώνονται όλα τα απαιτούμενα σχέδια και επιπλέον στοιχεία βάσει των οποίων γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
  • Ο μηχανικός εισάγει ηλεκτρονικά το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ», τυποποιημένο έντυπο στο οποίο αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.