Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
GreekEnglish (United Kingdom)
Αρχική Η/Μ ΕΡΓΑ Η/Μ Μελέτες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών για πάσης φύσεως κτίρια (κατοικίες, επαγγελματικοί / βιομηχανικοί χώροι) με σκοπό:

 • την έκδοση οικοδομικής άδειας
 • την κατασκευή εγκαταστάσεων
 • την χορήγηση άδειας λειτουργίας βιοτεχνιών, βιομηχανιών, επαγγελματικών εργαστηρίων, κ.α.
 • την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών
 • την έγκριση περιβαλλοντικών όρων όπου απαιτείται.

Αναλαμβάνουμε τη παρακολούθηση και την διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας υποβολής των μελετών στις αρμόδιες υπηρεσίες έως την έκδοση των αδειών.

Οι μελέτες που αναλαμβάνουμε είναι:

 • Μελέτες Υδραυλικών εγκαταστάσεων (Ύδρευση, Αποχέτευση)
 • Μελέτη Ηλεκτρικών
 • Μελέτη Ηχομόνωσης
 • Μελέτη Θερμομόνωσης
 • Μελέτη Φυσικού Αερίου
 • Μελέτη Θέρμανσης
 • Μελέτη Κλιματισμού
 • Μελέτη Εξαερισμού
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) και ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου
 • Μελέτη Ανελκυστήρα
 • Μελέτη Ενεργητικής – Παθητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτη Πυρανίχνευσης
 • Μελέτη Πυρόσβεσης