Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
GreekEnglish (United Kingdom)

1. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 9,80 KWp στον Γέρακα Αττικής. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: CONERGY POWER PLUS 245W/τμχ., 40τμχ.

• Αντιστροφέας: SOLAREDGE, SE10K

 

2. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ ΙΣΧΥΟΣ 9,27 KWp στο Πειραιά.

Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: YINGLI PANDA 260W/τμχ., 35τμχ.

• Αντιστροφέας: KACO, 10.0TL3

• Σύστημα Στήριξης: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ


3. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 9,80 KWp στο Καπανδρίτι.

Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: SCHOTT 245W/τμχ., 40τμχ.

• Αντιστροφέας: SMA, STP 10.000TL

 

4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 9,36 KWp στη Πάλαιρο αιτ/νιας.

Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: ALEO 240W/τμχ., 39τμχ.
• Αντιστροφέας: KACO, 10.0TL3
• Σύστημα Στήριξης: ALOUMIL

 

5. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 7,02 KWp στον Μύτικα Αιτ/νιας. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: LG 260W/τμχ., 27τμχ.

• Αντιστροφέας: SOLAREDGE, SE7K

 

6. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 8,64 KWp στην Ανάβυσσο.

Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: YINGLI 240W/τμχ., 36τμχ.

• Αντιστροφέας: KACO, 10.0TL3

 

7. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 7.650 KWp στο Περιστέρι.

Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: LG 255W/τμχ., 30τμχ.

• Αντιστροφέας: SOLAREDGE, SE7K

• Βάσεις στήριξης των φβ πάνελ: της εταιρείας FISCHER

 

8. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ ΙΣΧΥΟΣ 7.050 KWp στη Πάλαιρο

Αιτ/νιας. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: ALEO 235W/τμχ., 30τμχ.

• Αντιστροφείς: SMA, SB2500, 3τμχ.

• Βάσεις στήριξης των φβ πάνελ: της εταιρείας ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

 

9. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ - ΣΤΕΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 9,80 KWp στη Πάλαιρο Αιτ/νιας. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: CONERGY PM 245W/τμχ., 40τμχ.

• Αντιστροφέας: SOLAREDGE, SE10K

• Βάσεις στήριξης των φβ πάνελ: της εταιρείας ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

 

10. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 9,86 KWp στους Θρακομακεδόνες. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: RENESOLA VIRTUS 260W/τμχ. και 300W/τμχ., 33τμχ.

• Αντιστροφέας: SOLAREDGE, SE10K

 

11. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ ΙΣΧΥΟΣ 7,020KWp στην Ηλιούπολη.

Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: GALAXY 270W/τμχ., 26τμχ.

• Αντιστροφέας: SOLAREDGE, SE10K

 

12. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ- ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 4KWp στο Πόρτο Ράφτη. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: YINGLI PANDA 265W/τμχ., 12τμχ.

• Αντιστροφέας: SOLAREDGE, SE5000

 

13. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 5KWp στη Πάλαιρο Αιτ/νιας.

Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: CONERGY, τύπου PH 235P 235W/τμχ., 21τμχ.

• Αντιστροφέας: SMA, τύπου SB5000

 

14. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ ΙΣΧΥΟΣ 7,95KWp στην οδό Μιχ. Μητσάκη στην Αθήνα. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: GALAXY, τύπου GS265m-96 265W/τμχ., 30τμχ.

• Αντιστροφέας: KACO, τύπου 10.0TL3

 

15. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 5KWp στον Γέρακα Αττικής. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: ALEO, τύπου S_18/235 235W/τμχ., 21τμχ.

• Αντιστροφέας: SMA, τύπου SB5000TL

 

16. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ ΙΣΧΥΟΣ 9,87KWp στη Πάλαιρο Αιτ/νιας. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: ALEO, τύπου S_18/235 235W/τμχ., 42τμχ.

• Αντιστροφέας: KACO, τύπου 12.0TL3

 

17. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ ΙΣΧΥΟΣ 10KWp στη Σαλαμίνα.

Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: RENESOLA, τύπου VIRTUS 250W/τμχ., 40τμχ.

• Αντιστροφέας: PLATINUM, τύπου 11000R3

 

18. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ ΙΣΧΥΟΣ 9.805KWp στο Κορωπί.

Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: GALAXY, τύπου GS265m-96 265W/τμχ., 37τμχ.

• Αντιστροφέας: CONERGY, τύπου IPG 11T

 

19. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ ΙΣΧΥΟΣ 9.945KWp στη Κηφισιά.

Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: QSELLS, τύπου Q.PEAK255 255W/τμχ., 39τμχ.

• Αντιστροφέας: SOLAREDGE, τύπου SE10K

 

20. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ ΙΣΧΥΟΣ 8.225KWp στη Κηφισιά.

Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: SILCIO, τύπου SE235 235W/τμχ., 35τμχ.

• Αντιστροφέας: KOSTAL, τύπου PIKO 8.3

 

21. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ ΙΣΧΥΟΣ 7,42KWp στη Γλυφάδα.

Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: GALAXY ENERGY, τύπου GS 265M 96 265W/τμχ., 28τμχ.

• Αντιστροφέας: KOSTAL, τύπου PIKO 8.3

• Βάσεις στήριξης των φβ πάνελ: της εταιρείας ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

 

22. ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 5KWp, στη Γλυφάδα.

Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Πλαίσια: SANYO, τύπου HIT 235 235W/τμχ., 21τμχ.

• Αντιστροφέας: SMA, τύπου SB 5000TL

• Βάσεις στήριξης των φβ πάνελ: της εταιρείας ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ