Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
GreekEnglish (United Kingdom)

1) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100 KWp σε στέγη βιομηχανικού κτηρίου, στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Φ/Β πάνελ: CONERGY, τύπου POWER PLUS 235P, 235W/τμχ., 424τμχ.

• Αντιστροφείς: REFUSOL, τύπου 020Κ, 5τμχ.

• Βάσεις στήριξης: της εταιρείας FISCHER

 

2) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp έκαστος, επί αγρού στην Ζάκυνθο. Εγκατάσταση τριών φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 100 KWp ο καθένας, επί αγρού στην περιοχή της Ζακύνθου. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Φ/Β πάνελ: CONERGY, τύπου PM 240P, 240W/τμχ., 416τμχ.

• Αντιστροφείς: REFUSOL, τύπου 020Κ, 5τμχ.

• Βάσεις στήριξης: της εταιρείας ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

 

3) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp επί αγρού στο Άργος. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100 KWp επί αγρού στο Άργος. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Φ/Β πάνελ: SHARP, τύπου ND-R 245A5, 245W/τμχ., 408τμχ.

• Αντιστροφείς: SOLARMAX, τύπου 15MT (6τμχ.) και τύπου 10MT (6τμχ.).

 

4) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp σε ταράτσα βιομηχανικού κτιρίου της εταιρείας ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100 KWp σε ταράτσα βιομηχανικού κτιρίου στις Αχαρνές Αττικής. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρών έργο είναι:

• Φ/Β πάνελ: RENESOLA, τύπου VIRTUS 250W, 250W/τμχ., 400τμχ.

• Αντιστροφείς: SOLARMAX, τύπου 15MT (6τμχ.) και τύπου 10MT (6τμχ.).

• Αντιστροφείς: SMA, τύπου STP 17000TL, 6τμχ.

• Βάσεις στήριξης: της εταιρείας ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

 

5) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp επί αγρού στο Πικέρμι. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 100 KWp επί αγρού στην περιοχή του Πικερμίου. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρών έργο είναι:

• Φ/Β πάνελ: CONERGY, τύπου POWER PLUS 240W, 240W/τμχ., 414τμχ.

• Αντιστροφείς: SMA, τύπου SMC 11000TL, 9τμχ.

• Βάσεις στήριξης: της εταιρείας ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

 

6) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp επί αγρού στον Ωρωπό. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 100 KWp επί αγρού στην περιοχή ΣΥΚΑΜΙΝΟ, Ωρωπού. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Φ/Β πάνελ: ALEO, τύπου AVIM 235W, 235W/τμχ., 423τμχ.

• Αντιστροφείς: SMA, τύπου SMC 11000TL, 9τμχ.

• Βάσεις στήριξης: της εταιρείας ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

 

7) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 500KWp σε βιομηχανική στέγη στο Κορωπί. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 500 KWp σε στέγη βιομηχανικού κτηρίου, στη θέση Καρελάς στο Κορωπί. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Φ/Β πάνελ: CONERGY, τύπου PH 240W, 210W/τμχ., 2078τμχ.

• Αντιστροφείς: SOLARMAX, τύπου 35S (13τμχ.) και 20S (1τμχ.)

 

8) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 500KWp σε βιομηχανική στέγη στην θέση Πάνορμος, 1ο χλμ. Λαυρίου – Σουνίου. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την κατασκευή και εγκατάσταση του συγκεκριμένου ΦΒ Σταθμού. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Φωτοβολταϊκά πάνελ: ALEO, τύπου S_19/250, 250W/τμχ, 1760τμχ.

• Αντιστροφείς: κεντρικός αντιστροφέας XANTREX GT500E (τοποθετημένος εντός του Υ/Σ Μ.Τ.), 1τμχ.

• Υ/Σ Μ.Τ.: Υ/Σ 500KVA, της εταιρείας Schneider.

 

9) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp επί αγρού στην θέση Ράχη Θεσπιών, στη Θήβα. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την κατασκευή και εγκατάσταση του συγκεκριμένου ΦΒ Σταθμού. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Φωτοβολταϊκά πάνελ: RENESOLA 240W, 240W/τμχ, 416τμχ.

• Αντιστροφείς: REFUSOL, τύπου 020Κ, 5τμχ.

 

10) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp επί αγρού στην θέση «Όλυμπος», Δ. Κερατέας. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την κατασκευή και θέση σε λειτουργία του παρόντος Φ/Β Σταθμού. Στο συγκεκριμένο έργο χρησιμοποιήθηκαν 6τμχ. αντιστροφέων SMA, τύπου STP 17000TL.

 

11) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp επί αγρού στην θέση “Βεσκουκέϊκα», Δυτική Αχαΐα. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την κατασκευή και θέση σε λειτουργία του συγκεκριμένου Φ/Β Σταθμού. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Φωτοβολταϊκά πάνελ: ET SOLAR 245W, 245W/τμχ, 408τμχ.

• Αντιστροφείς: SMA, τύπου SMC 11000TL, 9τμχ.

 

12) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp σε ταράτσα βιομηχανικού κτιρίου στην θέση «Ν. Μονοπάτι», στην οδό Βιολέτας 3-5, στις Αχαρνές. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την κατασκευή και θέση σε λειτουργία του συγκεκριμένου Φ/Β Σταθμού. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Φωτοβολταϊκά πάνελ: SUNTECH 290W, 290W/τμχ, 342τμχ.

• Αντιστροφείς: SMA, τύπου SMC 11000TL, 9τμχ.

 

13) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 300KWp επί αγρού στο Δ. Πλατύκαμπου, στην Λάρισα. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την κατασκευή και θέση σε λειτουργία του συγκεκριμένου Φ/Β Σταθμού. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Φωτοβολταϊκά πάνελ: αποτελούν συνδυασμό των εταιρειών ADMOTEC και SOLAR CELLS HELLAS 220-240W, 220-240W/τμχ, 1287τμχ.

• Αντιστροφείς: SMA, τύπου SMC 11000TL, 27τμχ.

 

14) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp επί αγρού στην θέση «Άγιος Γεώργιος», Πύργος. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την εγκατάσταση α) των πασσάλων, για την πάκτωση του συστήματος στήριξης των πλαισίων, β) του συστήματος στήριξης των φ/β πάνελ και γ) του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του σταθμού. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Φωτοβολταϊκά πάνελ: RENESOLA 245W, 245W/τμχ, 408τμχ.

• Αντιστροφείς: REFUSOL, τύπου 020K, 5τμχ.

 

15) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp, έκαστος, επί αγρού στο Γεράκι Λακωνίας. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την εγκατάσταση α) των φβ πάνελ και β) την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού δύο Φ/Β Σταθμών ισχύος 100KWp, έκαστος, στο Γεράκι Λακωνίας. Ο βασικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι:

• Φωτοβολταϊκά πάνελ: RENESOLA 255W, 255W/τμχ, 392τμχ. και 384τμχ.

• Αντιστροφείς: REFUSOL, τύπου 020K, 5τμχ. και στους δύο σταθμούς.

 

16) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp, επί αγρού στην θέση «Λαχέρνα», Ν. Άρτας. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την εγκατάσταση α) των πασσάλων, για την πάκτωση του συστήματος στήριξης των πλαισίων, β) του συστήματος στήριξης των φ/β πάνελ και την τοποθέτηση τους σε Φ/Β σύστημα ισχύος 100KWp στη θέση «Λαχέρνα», Ν. Άρτας.

 

17) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp, επί αγρού στην θέση «Μενίδι», Αμφιλοχία. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την εγκατάσταση α) των πασσάλων, για την πάκτωση του συστήματος στήριξης των πλαισίων, β) του συστήματος στήριξης των φ/β πάνελ και την τοποθέτηση τους σε Φ/Β σύστημα ισχύος 100KWp στη θέση «Μενίδι», Αμφιλοχία.

 

18) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp, επί αγρού στην θέση «Μόδεστος», Δ. Κιλελέρ, Ν. Λάρισας. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την εγκατάσταση του συστήματος στήριξης των φ/β πάνελ και την τοποθέτηση τους σε Φ/Β σύστημα ισχύος 100KWp στη θέση «Μόδεστος», Δ. Κιλελέρ, Ν. Λάρισας.

 

19) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp, επί αγρού στην θέση «Κασίδι Αυτόλ», Δ. Κιλελέρ, Ν. Λάρισας. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την εγκατάσταση του συστήματος στήριξης των φ/β πάνελ και την τοποθέτηση τους σε Φ/Β σύστημα ισχύος 100KWp στη θέση «Κασίδι Αυτόλ», Δ. Κιλελέρ, Ν. Λάρισας.

 

20) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 500KWp, επί αγρού στην θέση «Γεράκι», Δ. Ευρώτα, Ν. Λακωνίας. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την εγκατάσταση του συστήματος στήριξης των φ/β πάνελ και την τοποθέτηση τους σε Φ/Β σύστημα ισχύος 500KWp στη θέση «Γεράκι», Δ. Ευρώτα, Ν. Λακωνίας.

 

21) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 400KWp, επί στέγης κτιρίου στο 13ο χλμ. Τρικάλων – Καρδίτσας, Ν. Καρδίτσας. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την εγκατάσταση του συστήματος στήριξης των φ/β πάνελ και την τοποθέτηση τους σε Φ/Β σύστημα ισχύος 400KWp επί στέγης βιομηχανικού κτιρίου στο 13ο χλμ. Τρικάλων – Καρδίτσας, Ν. Καρδίτσας.

 

22) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 70KWp, επί στέγης κτιρίου στην οδό Λεύκτρων & Λαϊκών Αγορών, στις Αχαρνές. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την εγκατάσταση του συστήματος στήριξης των φ/β πάνελ και την τοποθέτηση τους σε Φ/Β σύστημα ισχύος 70KWp επί στέγης βιομηχανικού κτιρίου στην οδό Λεύκτρων & Λαϊκών Αγορών, στις Αχαρνές.

 

23) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp, επί αγρού στην θέση «Σώρρος», Δ. Μαραθώνα. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την εγκατάσταση α) των πασσάλων, για την πάκτωση του συστήματος στήριξης των πλαισίων, β) του συστήματος στήριξης των φ/β πάνελ και την τοποθέτηση τους σε Φ/Β σύστημα ισχύος 100KWp στη θέση «Σώρρος», Δ. Μαραθώνα.

 

24) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp, επί αγρού στην Κω, του Ν. Δωδεκανήσου. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την εγκατάσταση α) των πασσάλων, για την πάκτωση του συστήματος στήριξης των πλαισίων, β) του συστήματος στήριξης των φ/β πάνελ και την τοποθέτηση τους σε Φ/Β σύστημα ισχύος 100KWp στη Κω, του Ν. Δωδεκανήσου.

 

25) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp, επί αγρού στους Μολάους. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την εγκατάσταση του συστήματος στήριξης των φ/β πάνελ και την τοποθέτηση τους σε Φ/Β σύστημα ισχύος 100KWp επί στέγης βιομηχανικού κτιρίου στους Μολάους.

 

26) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 350KWp, επί αγρού στους Μολάους. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την εγκατάσταση του συστήματος στήριξης των φ/β πάνελ και την τοποθέτηση τους σε Φ/Β σύστημα ισχύος 350KWp επί στέγης βιομηχανικού κτιρίου στους Μολάους.

 

27) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 100KWp, επί αγρού στο Μαρκόπουλο Αττικής. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την εγκατάσταση α) των πασσάλων, για την πάκτωση του συστήματος στήριξης των πλαισίων, β) του συστήματος στήριξης των φ/β πάνελ και την τοποθέτηση τους σε Φ/Β σύστημα ισχύος 100KWp στο Μαρκόπουλο Αττικής.

 

28) ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 450KWp, επί αγρού στην Μεσσηνία. Η εταιρεία RMS ανέλαβε υπεργολαβικά την τοπογράφηση των θέσεων των πασσάλων για την πάκτωση του συστήματος στήριξης των πλαισίων, την εγκατάσταση α) των πασσάλων με τη μέθοδο της πασσαλόμπηξης, β) του συστήματος στήριξης των φ/β πάνελ και την τοποθέτηση τους σε Φ/Β σύστημα ισχύος 450KWp στη θέση «Μ. Εκκλησιά», Δ. Βουφράδων, Ν. Μεσσηνίας.