ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα ηλιοθερμικά συστήματα βασίζουν τη λειτουργία τους στην αρχή της ηλιοθερμίας,

σύμφωνα με την οποία η ηλιακή ενέργεια συλλέγεται και μετατρέπεται σε θερμική.

Υπάρχουν διαφόρων ειδών τέτοια συστήματα και η διαφορά τους έγκειται στο βαθμό θερμότητας που μπορούν να παράξουν (χαμηλής, μέσης και υψηλής θερμοκρασίας συλλέκτες).

Η RMS εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματα των ηλιοθερμικών συστημάτων δίνει

τη δυνατότητα καλύψης ως και του 100% των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης μιας οικίας,

ενώ παράλληλα εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης έως και 60%,

πετυχαίνοντας έτσι σημαντική μείωση της κατανάλωσης σε πετρέλαιο.

  • 3
  • 2