ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Το έμπειρο και τεχνικά άρτια καταρτισμένο προσωπικό της RMS αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις (δώματα και στέγες κατοικιών και βιομηχανικών κτηρίων) και στον αγρό.

Επίσης αναλαμβάνει υπεργολαβίες έργων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου. Έως τώρα η RMS έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 50 MW.

Η εμπειρία μας εγγυάται την αποτελεσματική διαχείριση του κάθε έργου με στόχο την εύρεση απόλυτα εγγυημένων λύσεων και πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη.

  • 1
  • 2
  • 3