Συστήματα Αυτοπαραγωγής

Τα Συστήματα Αυτοπαραγωγής ηλ. ενέργειας (net metering), είναι μια νέα μέθοδος συμψηφισμού της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και της ενέργειας που καταναλώνει μια κατοικία ή μια επιχείρηση. 

Ο καταναλωτής παράγει ηλ. ενέργεια μέσω ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και την χρησιμοποιεί για τις ίδιες ανάγκες του (ιδιοκατανάλωση). Η περίσσεια ηλ. ενέργειας διοχετεύεται στο δίκτυο, ενώ συνεχίζει να αντλεί από αυτό ενέργεια όποτε το έχει ανάγκη.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον αυτοπαραγωγό – καταναλωτή να αξιοποιεί όσο τον δυνατόν περισσότερη ενέργεια από το ΦΒ για την κάλυψη των αναγκών του, μειώνοντας ταυτόχρονα την αντλούμενη, από το δίκτυο, ενέργεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την:

  • Εξοικονόμηση χρημάτων
  • Ελαχιστοποίηση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος και απαλλαγή από την αύξηση στην τιμή του ηλ. ρεύματος
  • Προστασία του περιβάλλοντος 

Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αυτοπαραγωγή ηλ. ενέργειας 

Ισχύς φβ εγκατάστασης: η ισχύς μπορεί να ανέρχεται στα 20kWp ή έως το 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης με τη ΔΕΗ (με ανώτατο όμως όριο τα 500kWp). 

Δικαίωμα συμμετοχής: τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι μισθωτές ενός ακινήτου αρκεί να έχουν τη νόμιμη χρήση του ακινήτου (με μισθωτήριο ή δωρεάν παραχώρηση). 

Ενεργειακός συμψηφισμός: στο τέλος κάθε κύκλου καταμέτρησης (μηνιαίος, διμηνιαίος ή τετραμηνιαίος) πραγματοποιείται μερικός ενεργειακός συμψηφισμός και μετά το πέρας 12 μηνών γίνεται ο ετήσιος ενεργειακός συμψηφισμός (για 25 έτη που διαρκεί η σύμβαση συμψηφισμού). Τυχόν περίσσεια ενέργειας διοχετεύεται στο δίκτυο χωρίς αποζημίωση. 

Επιτρεπτοί χώροι εγκατάστασης του φβ συστήματος: 

  • Στον ίδιο ή σε όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης.
  • Στο δώμα (ταράτσα ή στέγη), στο έδαφος ή σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία (πέργκολα κλπ).
  • Σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους (πολυκατοικία) μπορούν να εγκατασταθούν περισσότερα του ενός φβ συστήματα 

Κάθε σύστημα παραγωγής ενέργειας αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης (ρολόι ΔΕΗ). 

Πλεονεκτήματα 

  • Χαμηλό κόστος και γρήγορη απόσβεση επένδυσης.
  • Απαλλαγή από τις αυξήσεις στις τιμές πώλησης του ρεύματος.
  • Κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση – ψύξη σε συνδυασμό με κατάλληλες διατάξεις, όπως αντλία θερμότητας.
  • Προστασία του περιβάλλοντος