Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας - Γενικα 

Ως γνωστόν η θερμική ενέργεια μεταδίδεται από ένα θερμότερο σε ένα ψυχρότερο μέσο. Σε ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης με έναν λέβητα πετρελαίου και θερμαντικά σώματα, η θερμότητα που παράγεται από τον καυστήρα και μεταδίδεται προς το νερό, μεταφέρεται μέσω των σωληνώσεων προς τα θερμαντικά σώματα, όπου και αποβάλλεται προς το περιβάλλον του δωματίου. 

Οι αντλίες θερμότητας είναι υψηλής απόδοσης συσκευές θέρμανσης-ψύξης, οι οποίες στηρίζουν την λειτουργίας τους στο φαινόμενο μεταφοράς της θερμότητας από ένα θερμότερο σε ένα ψυχρότερο μέσο. Η διαφορά με ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης είναι η πηγή της ενέργειας. Στο σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου η ενέργεια προέρχεται από την καύση του πετρελαίου, ενώ στην περίπτωση της αντλίας θερμότητας η πηγή της ενέργειας είναι το ίδιο το περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις τύποι αντλιών θερμότητας ανάλογα με την ενέργεια που χρησιμοποιούν, δίνοντας την δυνατότητα σε κάθε είδους κατοικία, να χρησιμοποιήσει το περιβάλλον για την θέρμανσή της. 

 • Αντλίες θερμότητας αέρος – νερού (πηγή ενέργειας ο αέρας)

 • Αντλίες θερμότητας εδάφους – νερού (πηγή ενέργειας το έδαφος)

 • Αντλίες θερμότητας νερού – νερού (πηγή ενέργειας το νερό)

   

Ο κύκλος λειτουργίας των αντλιών θερμότητας είναι πλήρως αναστρέψιμος, έτσι που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη. Επιπλέον μπορούν συνδυαστούν με λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ώστε να προκύψουν υβριδικά συστήματα θέρμανσης, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα συνδυασμού και με άλλες ανανεώσιμες πηγές όπως για παράδειγμα τα ηλιοθερμικά συστήματα για υποστήριξη θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και στις δύο περιπτώσεις. 

Αρχή λειτουργίας Αντλιών αέρος-νερού 

Η τεχνολογία της αντλίας θερμότητας βασίζεται στην απλή λειτουργία ενός οποιουδήποτε οικιακού ψυγείου χρησιμοποιώντας έναν κύκλο συμπίεσης ατμού. Τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται είναι ο συμπιεστής, η βαλβίδα εκτόνωσης και δύο εναλλάκτες θερμότητας (ένα εξατμιστή και ένα συμπυκνωτή). 

Ένας ανεμιστήρας ωθεί τον εξωτερικό αέρα στην αντλία θερμότητας όπου συναντά τον εξατμιστή. Αυτός είναι συνδεδεμένος σε ένα κλειστό σύστημα που περιέχει ένα ψυκτικό μέσο που μπορεί να μετατραπεί σε αέριο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν ο εξωτερικός αέρας χτυπά το εξατμιστή το ψυκτικό μέσο μετατρέπεται σε αέριο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα συμπιεστή, το αέριο φτάνει σε αρκετά υψηλή θερμοκρασία στην οποία μπορεί να μεταφερθεί στο συμπυκνωτή του συστήματος θέρμανσης του σπιτιού. Ταυτόχρονα, το ψυκτικό μέσο με τη βοήθεια του συμπυκνωτή επανέρχεται στην υγρή μορφή, έτοιμο να μετατραπεί σε αέριο για άλλη μια φορά και να συλλέξει νέα θερμότητα. 

Το καλοκαίρι, το κύκλωμα ψύξης είναι ικανό να λειτουργήσει αντίστροφα ώστε να παρέχει ψύξη για όσο του ζητηθεί. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται διαγραμματικά η αρχή λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας.

 

Πλεονεκτήματα των Αντλιών Θερμότητας 

 • Εξοικονόμηση έως και 60% στα πάγια έξοδα θέρμανσης και ψύξης.

 • Αυξημένος συντελεστής απόδοσης COP (είναι ο λόγος της παραγόμενης θερμικής ενέργειας προς την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια). Αυτό σημαίνει πως αν η αντλία θερμότητας καταναλώσει 1KW ηλεκτρικής ενέργειας, τότε θα αποδόσει έως και 5KW θερμική ενέργεια.

 • Σύστημα φιλικό προς το περιβάλλον με μηδενικές εκπομπές αέριων ρύπων, αφού ως πηγή άντλησης θερμότητας χρησιμοποιεί τον αέρα.

 • Αθόρυβη λειτουργία.

 • Μικρότερη όγκος μονάδων σε σχέση με συστήματα λεβήτων πετρελαίου.

 • Ευκολία αντικατάστασης ήδη υπαρχόντων συστημάτων θέρμανσης με λέβητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και κλιματιστικών μονάδων ψύξης, αφού η ίδια αντλία θερμότητας παρέχει και ψύξη.

 • Δυνατότητα παροχής ζεστού νερού χρήσης, καθώς η μονάδα μπορεί να συνδεθεί με boiler ή με ηλιακό σύστημα.

 • Πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης.