Ηλιοθερμικά Συστήματα

Ηλιοθερμικά Συστήματα - Γενικά 

Τα ηλιοθερμικά συστήματα βασίζουν τη λειτουργία τους στην αρχή της ηλιοθερμίας, σύμφωνα με την οποία η ηλιακή ενέργεια συλλέγεται και μετατρέπεται σε θερμική.

Υπάρχουν διαφόρων ειδών τέτοια συστήματα και η διαφορά τους έγκειται στο βαθμό θερμότητας που μπορούν να παράξουν. Υπάρχουν δηλαδή, χαμηλής, μέσης ή υψηλής θερμοκρασίας συλλέκτες.

Η χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας συλλέκτες είναι επίπεδες πλάκες που παγιδεύουν την ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιώντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου, για να ζεστάνουν νερό μέσα στο πλαίσιο, συνήθως για οικιακή ή βιομηχανική χρήση.

Αντίθετα, οι υψηλής θερμοκρασίας συλλέκτες συγκεντρώνουν την ηλιακή ενέργεια με κάτοπτρα ή φακούς σε ένα ντεπόζιτο νερού μετατρέποντας το σε ατμό, ο οποίος στην συνέχεια κινεί ατμογεννήτρια παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια.

Για να λειτουργήσουν αποδοτικά, τα ηλιοθερμικά συστήματα χρειάζονται άμεση πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στους συλλέκτες ή τα κάτοπτρα. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα ενός ηλιοθερμικού συστήματος είναι η δυνατότητά του να καλύψει μέχρι και το 100% των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης έως και 60%, πετυχαίνοντας έτσι σημαντική μείωση της κατανάλωσης σε πετρέλαιο. Άλλα σημαντικά οφέλη είναι η μείωση των εκπομπών CO2, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η δυνατότητα συνδυασμού με σύστημα γεωθερμίας ή αντλία θερμότητας Αέρα - Νερού. 

Τρόπος Λειτουργίας 

Για τη λειτουργία τους τα ηλιοθερμικά συστήματα απαιτούν την άμεση πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας για να μπορούν να την εστιάσουν στο επιθυμητό σημείο. Η ενέργεια που παράγεται από αυτά τα συστήματα αποτελεί μια από τις καθαρότερες μορφές ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.

Τα συστήματα ηλιοθερμίας αποτελούνται από τις εξής μονάδες: 

  • Ηλιακοί συλλέκτες: Η επιλογή ηλιακών συλλεκτών (ηλιακοί συλλέκτες επίπεδης επιφάνειας ή συλλέκτες κενού) γίνεται ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζονται. Σε εφαρμογές κατοικιών ή επαγγελματικών κτιρίων, στις οποίες οι απαιτούμενες θερμοκρασίες είναι μικρότερες από 93°C, χρησιμοποιούνται συνήθως επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες, ενώ σε εφαρμογές που απαιτούνται θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 93°C, χρησιμοποιούνται συλλέκτες με σωλήνες κενού.

  • Ταμιευτήρες ηλιακής θέρμανσης (Buffer): Στον ταμιευτήρα αποθηκεύεται ζεστό νερό, το οποίο χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα επιλέγεται ο κατάλληλος ταμιευτήρας είτε για ζεστό νερό χρήσης είτε για υποστήριξη θέρμανσης, είτε για συνδυασμό και των δύο.

  • Ηλιακοί ελεγκτές (solar station): Σε κάθε σύστημα ηλιοθερμίας, χρησιμοποιείται ένας ηλιακός ελεγκτής, ο οποίος ελέγχει τις συσκευές θέρμανσης καθώς και όλες τις λειτουργίες του συστήματος. Μέσω των ηλιακών ελεγκτών δίνεται ακόμα και η ένδειξη του κέρδους.